Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

​Bedre objektsikring var ett av kjernepunktene i oppfølgingen av terrorhendelsen 22. juli 2011. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring viser at objektsikringen ikke er bedret i tilstrekkelig grad siden Riksrevisjonens forrige undersøkelse fra 2015.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-08-10 00:00:40.216334
MODIFIED 2018-08-10 00:00:41.820798
CREATED 2018-08-10 00:00:40.216334
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)