Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om ungdom som har avbrutt videregående opplæring får god oppfølging fra oppfølgingstjenesten og NAV-kontorene med sikte på videre opplæring eller arbeid. Undersøkelsen har hovedvekt på årene 2011–2015.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)
  2. Sammendrag39.pdf (pdf, 326.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-05-21 23:01:04.772454
MODIFIED 2016-05-21 23:01:05.089892
CREATED 2016-05-21 23:01:04.772454
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)