Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Veganlegg står for en betydelig andel av statens totale utgifter til investeringer. For planperioden 2002–2011 har myndighetene lagt til grunn en ramme på om lag 45 mrd. kroner. I tillegg kommer bidraget fra bompenger og annen tilleggsfinansiering, som er anslått til om lag 17 mrd. for samme periode. Enkeltanlegg i vegsektoren består til dels av store og kompliserte prosjekter, noe som gjør at usikkerheten i forhold til tids- og kostnadsmessige rammer er vesentlig for denne typen prosjekter. Myndighetene har uttalt at arbeidet med å bedre styringen av statlige investeringer skal prioriteres. Veganlegg står for en betydelig andel av statens totale utgifter til investeringer. For planperioden 2002–2011 har myndighetene lagt til grunn en ramme på om lag 45 mrd. kroner. I tillegg kommer bidraget fra bompenger og annen tilleggsfinansiering, som er anslått til om lag 17 mrd. for samme periode. Enkeltanlegg i vegsektoren består til dels av store og kompliserte prosjekter, noe som gjør at usikkerheten i forhold til tids- og kostnadsmessige rammer er vesentlig for denne typen prosjekter. Myndighetene har uttalt at arbeidet med å bedre styringen av statlige investeringer skal prioriteres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 185.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:03.273396
MODIFIED 2017-10-31 00:00:34.355473+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:03.273396
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)