Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

På tross av nedgangen i saksmengden er vinningsforbrytelser den formen for kriminalitet som politiet har mest vanskeligheter med å oppklare. Oppklaringsprosenten for vinningsforbrytelser totalt var i 2010 på 16,6 prosent. Oppklaring av kriminalitet er viktig for tilliten til politiet. Formålet med denne undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad politiets arbeid med vinningskriminalitet er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger om å forebygge bedre, reagere raskere og oppklare mer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 558.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:35.021371
MODIFIED 2014-08-14 11:43:43.375915+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:35.021371
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)