Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Endringene i kriminalitetsbildet stiller politiet overfor nye utfordringer. For å sikre en effektiv bekjempelse av organisert kriminalitet er det framhevet at det er behov for samarbeid mellom ulike enheter i politiet, både nasjonalt og internasjonalt. Målrettet innsats, effektive arbeidsmetoder og tilstrekkelig kompetanse er også viktige faktorer som må være til stede for å lykkes med å bekjempe denne formen for kriminalitet. Dette stiller igjen krav til Justis- og politidepartementets overordnede styring og oppfølging av politiets arbeid med å bekjempe organisert kriminalitet. Målet med denne undersøkelsen er å vurdere politiets og påtalemyndighetens innsats for å bekjempe organisert kriminalitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 558.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-12 12:04:22.957879
MODIFIED 2014-08-14 11:43:33.810827+00:00
CREATED 2012-09-12 12:04:22.957879
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)