Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge saksflyt, saksbehandlingsfeil og feil som oppstår ved samordning av pensjonsytelser fra SPK og folketrygden. Det er lagt særlig vekt på å undersøke hvilke flaskehalser og typer feil som oppstår, og å vurdere mulige årsaker.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 477.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-03 12:01:30.971111
MODIFIED 2015-10-13 14:02:39.453371+00:00
CREATED 2011-06-03 12:01:30.971111
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)