Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern : opptrappingsplanen 1999–2006

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Gjennom opptrappingsplanen skal den psykiatriske spesialisthelsetjenesten styrkes med om lag 2,1 milliarder kroner i driftsmidler og 3,7 milliarder kroner i investeringsmidler i løpet av planperioden 1999–2006. Det meste av midlene skal gå til voksenpsykiatrien. Driftsmidlene tildeles hvert år etter inntektssystemets kostnadsnøkkel for den fylkeskommunale helsetjenesten. Investeringsmidlene blir fordelt etter søknad om å realisere prosjekter som er angitt i de fylkeskommunale planene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 105.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:03.460743
MODIFIED 2017-12-31 20:00:16.776216+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:03.460743
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)