Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Av St. meld. nr. 31 (1996–97) Om distrikts- og regionalpolitikken framgår det at formålet med regionale utviklingsprogrammer er å få til en mer effektiv distrikts- og regionalpolitikk med mer forpliktende koblinger mellom bruk av virkemidler og planer forankret i utfordringene og vilkårene for hver region.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 142.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:05.489094
MODIFIED 2018-01-01 09:00:23.752363+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:05.489094
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)