Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Reorganisering av skatteetaten (ROS) ble vedtatt i Stortinget høsten 2007, jf. budsjett-innst. S. nr. 6 (2006–2007) og St. prp. nr. 1 (2006–2007), og gjennomført fra 1. januar 2008 til 31. desember 2009. Målet med denne undersøkelsen er å vurdere om resultatene av reorganiseringen i skatteetaten i perioden 2008–2009 er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 451.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:33.832362
MODIFIED 2014-08-14 11:43:43.007692+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:33.832362
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)