Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere i hvilken grad Utenriksdepartementet gjennom resultatorientering og kvalitetssikring bidrar til resultatoppnåelse i norsk langsiktig bistand. Undersøkelsen inkluderer departementets vurderinger av forutsetninger for resultatoppnåelse før tildeling, departementets oppfølging av tilskudd og antikorrupsjonsarbeidet i bistandsforvaltningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 775.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:05.551237
MODIFIED 2013-02-14 18:12:57.573270
CREATED 2011-05-10 10:08:05.551237
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)