Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Norsk langsiktig bistand skal bidra til å føre folk ut av fattigdom på varig basis. Samlet norsk bistand i 2010 var på 27, 4 mrd. kroner. Stortinget har i lengre tid uttrykt forventning til resultatfokus i bistanden. Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere i hvilken grad Utenriksdepartementet gjennom resultatorientering og kvalitetssikring bidrar til resultatoppnåelse i norsk langsiktig bistand. Undersøkelsen inkluderer departementets vurderinger av forutsetninger for resultatoppnåelse før tildeling, departementets oppfølging av tilskudd og antikorrupsjonsarbeidet i bistandsforvaltningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 775.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:33.093823
MODIFIED 2017-12-15 10:00:18.261995+00:00
CREATED 2014-08-14 11:42:33.093823
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)