Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Undersøkelsen vurderer såkornfondenes resultater. Den ser også på Nærings- og fiskeridepartementets og Innovasjon Norges oppfølging av såkornordingene opp mot Stortingets vedtak. Såkornfondene er et virkemiddel i næringspolitikken som skal stimulere til flere levedyktige vekstbedrifter, men ingen store vekstbedrifter har vokst fram

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)
  2. Sammendrag38.pdf (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-04-07 00:02:49.591745
MODIFIED 2016-04-07 00:02:49.602209
CREATED 2016-04-07 00:02:49.591745
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)