Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere saksbehandlingstiden og produktiviteten i fylkesnemndene, og å undersøke årsakene til at det er lang saksbehandlingstid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.4MB)
  2. SammendragSaksbehandlingFylkesnemndeneBarnevern.pdf (pdf, 153.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-10-22 00:00:31.956118
MODIFIED 2020-08-24 15:00:19.716620+00:00
CREATED 2015-10-22 00:00:31.956118
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)