Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av salget av Lista flystasjon

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Lista flystasjon ble solgt til Lista Flypark AS «under stiftelse» 12. september 2002. Salget har vært gjenstand for spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til Forsvarsministeren, jf. brev fra kontroll og konstitusjonskomiteen av 9. november 2004 og 8. februar 2005 og Forsvarsministerens svar av 22. november 2004 og 14. februar 2005. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om avhendingen av Lista flystasjon er gjennomført i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 224.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:57.758503
MODIFIED 2015-10-13 14:02:34.209580+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:57.758503
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)