Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med revisjonen er å undersøke i hvilken grad Sjøfartsdirektoratet har nødvendige rutiner og systemer for å sikre at saksbehandlingen i dokumentkontrollen utøves i tråd med god saksbehandlingsskikk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 597.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:16:46.046915
MODIFIED 2014-08-14 11:43:31.930145+00:00
CREATED 2012-10-18 17:16:46.046915
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)