Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

I 2012 ble det fastsatt merverdiavgift for 221 mrd. kroner, noe som utgjorde om lag 30 prosent av samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge. Skatteetaten mottok dette året 1,6 millioner merverdiavgiftsoppgaver, og toll- og avgiftsetaten behandlet 5,2 millioner innførselsdeklarasjoner. Merverdiavgiftssystemet er basert på tillit. Det er de næringsdrivende selv som deklarerer avgift som skal betales eller utbetales, og dette gir betydelig risiko for både ubevisste og bevisste feil hos den avgiftspliktige. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan skatte- og avgiftsmyndighetenes kontrollarbeid bidrar til å nå Stortingets mål om korrekt fastsettelse av merverdiavgift. Undersøkelsen omfatter perioden 2010–2012.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-19 12:00:49.144120
MODIFIED 2014-08-14 11:47:15.059074+00:00
CREATED 2013-09-19 12:00:49.144120
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)