Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Det er viktig å utvikle framtidsrettede og effektive teknologier for å fange og lagre CO2 fra forbrenning av fossil energi. Dette kan gjøre CO2-håndtering til et sentralt virkemiddel i klimapolitikken, både nasjonalt og internasjonalt.

I perioden 2007–2012 har staten samlet brukt 7,4 mrd. kroner til CO2-håndteringsprosjektene på Kårstø og Mongstad.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan Olje- og energidepartementet sikrer at Stortingets mål om CO2-håndtering blir realisert, og å belyse årsaker til utviklingen i ressursbruk og framdrift i CO2-håndteringsprosjektene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)
  2. Sammendrag_3_14.pdf (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-22 13:00:45.110548
MODIFIED 2016-12-15 15:22:21.462251
CREATED 2013-11-22 13:00:45.110548
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)