Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke om Samferdselsdepartementet følger opp at servicenivået i de ulønnsomme delene av postnettet blir opprettholdt. Det er undersøkt om det er etablert en målsetting for tilskuddet til kjøp av ulønnsomme posttjenester, om det er utarbeidet tilfredsstillende oppfølgingskriterier, og om det er etablert systemer for rapportering. Videre er det undersøkt om bevilgningen forvaltes i samsvar med Stortingets forutsetninger, særlig at den offentlige betalingen skal knyttes til servicenivået, gi incentiver til rasjonell drift og ikke føre til kryssubsidiering av de konkurranseutsatte tjenestene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 122.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-01 12:02:27.671204
MODIFIED 2019-04-25 13:00:26.314415+00:00
CREATED 2011-06-01 12:02:27.671204
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)