Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Et av hovedmålene for forvaltningspolitikken som ble fremmet i St. prp. nr. 1 (1998–99), er en effektiv og resultatorientert forvaltning. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært todelt. Det første formålet har vært å avdekke eventuelle avvik knyttet til måloppnåelsen for Markedsplassen ehandel. no (Markedsplassen) i Ehandelsprogrammet. Markedsplassen er valgt ut fordi dette var det viktigste initiativet i Ehandelsprogrammet for å fremme bruken av elektronisk handel i offentlig sektor. Det andre formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å identifisere årsaker til eventuelle avvik. I denne forbindelse ble det lagt vekt på både å belyse årsaker innenfor programmets organisering og arbeidsoppgaver, og å vurdere eventuelle årsaker i rammebetingelsene til programmet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 164.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:08:45.138043
MODIFIED 2013-02-14 18:11:36.586028
CREATED 2012-08-08 09:08:45.138043
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)