Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av statlig tilsynsvirksomhet

Rapporten tilhører rapportseriene Riksrevisjonens administrative rapporter.

Tilsyn har stor prinsipiell og samfunnsmessig betydning ved at det skal bidra til å sikre at lover overholdes. Tidligere revisjoner som er gjennomført av ulike tilsynsorgan, har vist at det er utfordringer med planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-22 23:00:41.836775
MODIFIED 2015-10-16 08:19:49.330898+00:00
CREATED 2014-10-22 23:00:41.836775
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)