Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Uavhengig av de feil som måtte være gjort av leverandørene, er svakheter i Stortingets egen oppfølging av prosjektet en viktig årsak til den kraftige kostnadsøkningen. Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 15.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-08-20 22:02:59.709112
MODIFIED 2017-08-20 22:02:59.728252
CREATED 2017-08-20 22:02:59.709112
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)