Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere utdanningsinstitusjonenes og myndighetenes bruk av virkemidler for å styrke studiegjennomføringen i høyere utdanning. Undersøkelsen omfatter perioden 2011–2013.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)
  2. Sammendrag3_8.pdf (pdf, 370.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-09-02 00:02:41.742350
MODIFIED 2015-10-16 08:20:39.326302+00:00
CREATED 2015-09-02 00:02:41.742350
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)