Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å belyse hvordan styringen bidrar til effektiv bruk av pleiepersonalet i helseforetakene, for å oppnå Stortingets forutsetning om effektiv ressursutnyttelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)
  2. Sammendrag312.pdf (pdf, 324.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-11-01 00:01:36.898513
MODIFIED 2015-11-01 00:01:37.262711
CREATED 2015-11-01 00:01:36.898513
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)