Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av prosjektet Nytt Rikshospital

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Rikshospitalprosjektet stiller særlige krav til de administrative styrings- og kontrollsystemene som benyttes. Det bør være etablert et prosjektstyringssystem som sikrer at aktører i alle ledd til rett tid får tilstrekkelig, relevant og korrekt grunnlagsinformasjon for sine beslutninger. Det er også viktig at det foreligger et planverk som til enhver tid reflekterer det samlede arbeidsomfanget i prosjektet, og som viser hvilke oppgaver og ressurser som kreves for å fullføre prosjektet. Det er videre viktig at det er etablert klare ansvarsforhold for å godkjenne endringsforslag, og at det foreligger rutiner for systematisk undersøkelse av konsekvenser av avvik og endringer. I prosjektet Nytt Rikshospital er det i stor utstrekning nødvendig å foreta tilpasninger mellom bygg og medisinsk-teknisk utstyr. Ansvaret for å samordne dette grensesnittet bør være klart plassert i prosjektorganisasjonen

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 92.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-28 14:00:12.774981
MODIFIED 2013-02-14 18:10:34.620179
CREATED 2011-07-28 14:00:12.774981
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)