Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

I innstillingen til lov om sosialtjenester, Innst. O. nr. 9 (1991–92), understreket sosialkomiteen at rusmiddelmisbruk er et av våre største sosiale problemer. Det angår både den enkelte misbruker, deres familie og samfunnet som blir belastet med betydelige økonomiske kostnader og ressurser. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å belyse i hvilken grad departementet sørger for at oppfølgingen av rusmiddelmisbrukere i kommunene gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 312.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:08:55.898203
MODIFIED 2013-02-14 18:11:36.834294
CREATED 2012-08-08 09:08:55.898203
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)