Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av systemutviklingsprosjekter i skatteetaten

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å analysere og vurdere systemutviklingsprosjektene MVA3, SKARP og SLN i forhold til tid/funksjonalitet og kostnader. Undersøkelsen omfatter perioden fra Stortinget første gang ble informert om arbeidet, til de nye systemløsningene er eller forventes å være ferdig utviklet og satt i landsdekkende drift. Det har også vært et mål å belyse og vurdere konsekvenser av prosjektenes gjennomføringstid og informasjonen som har vært lagt fram for Stortinget.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:16:37.770807
MODIFIED 2014-08-14 11:43:30.820285+00:00
CREATED 2012-10-18 17:16:37.770807
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)