Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Fra 1999 og fram til og med 2008 pågår det en satsing for å forbedre tilbudet til barn og unge med psykiske problemer. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å belyse i hvilken grad barn og unge med psykiske problemer får et tilfredsstillende tilbud fra kommunene og poliklinikkene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 633.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:50.281095
MODIFIED 2013-02-14 18:08:22.832761
CREATED 2011-05-10 10:08:50.281095
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)