Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Visjonen for boligpolitikken i Norge er at "alle skal kunne bo godt og trygt". De vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som er avhengige av hjelp og støtte for å etablere seg i og beholde en egnet bolig. I 2007 utgjorde de individrettede statlige boligøkonomiske virkemidlene (startlån,bostøtte og boligtilskudd) alene 6,3 mrd. kroner. Det er en risiko for at de statlige og kommunale boligsosiale virkemidlene ikke når hele målgruppen av vanskeligstilte, og at enkelte av ordningene er innrettet slik at noen vanskeligstilte faller utenfor alle ordningene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 756.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:42.836709
MODIFIED 2013-02-14 18:08:08.541055
CREATED 2011-05-10 10:08:42.836709
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)