Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Det overordende målet for den statlige idrettspolitikken er idrett for alle. For å bidra til dette gir staten spillemidler fra Norsk Tipping AS til idretten. Støtten var på 1,25 mrd. kroner i 2008. Tilgjengelighet til idrettsanlegg er det viktigste virkemiddelet for at flest mulig skal få mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Tilskudd til investeringer i idrettsanlegg er derfor sentralt i idrettspolitikken. Stortinget har pekt på at det er for store forskjeller i dekningen av idrettsanlegg på landsbasis, og at målet er å utjevne disse forskjellene. Målet med revisjonen har vært å belyse resultatoppnåelsen for tilskudd til idrettsanlegg, og å undersøke om styringen og oppfølgingen av tilskuddsmidlene er tilstrekkelig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:32.274433
MODIFIED 2013-02-14 18:12:30.777707
CREATED 2011-05-10 10:08:32.274433
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)