Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddene til skolelokaler og skolefritidsordningen i Reform 97

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets iverksetting og oppfølging av tilskuddene til gjennomføring av Reform 97 er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Det er lagt særlig vekt på å belyse resultatet og forvaltningen av de to øremerkede tilskuddsordningene til investeringer og skolefritidsordning, og dessuten om hensynet til samarbeid og dialog mellom forvaltningsnivåene er fulgt opp i tilstrekkelig grad.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 111.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:12.766171
MODIFIED 2017-04-03 11:00:23.787072+00:00
CREATED 2012-07-01 10:39:12.766171
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)