Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Det er en viktig kulturpolitisk oppgave å legge til rette for at alle kan oppleve et mangfold av kulturtilbud og kunstneriske uttrykk og delta i et aktivt kulturliv, uavhengig av geografiske og sosiale skillelinjer. Målet med undersøkelsen har vært å belyse om tilskuddene til kunstområdene scenekunst, musikk og visuell kunst er hensiktsmessig utformet, forvaltet og fulgt opp av tilskuddsforvalterne og departementet ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen omfatter bevilgninger forvaltet av Norsk kulturråd, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde i perioden 2006–2012. I 2012 utgjorde disse 580 mill. kroner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-27 16:00:17.284001
MODIFIED 2014-08-14 11:47:14.671796+00:00
CREATED 2013-09-27 16:00:17.284001
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)