Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll

Rapporten tilhører rapportseriene Stortingets dokumentserie.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere måloppnåelse og effektivitet i toll- og avgiftsetatens arbeid med å hindre/motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer gjennom grensekontrollen. Undersøkelsen omfatter perioden 2010–2013.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 205.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 00:07:58.546965
MODIFIED 2015-10-16 08:19:49.736474+00:00
CREATED 2014-10-24 00:07:58.546965
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)