Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av toll-og avgiftsetatens virksomhetskontroll

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Toll- og avgiftsetatens overordnede mål er å hindre ulovlig innførsel og utførsel av varer, og sikre korrekt fastsettelse og innbetaling av toll og avgifter. I 2002 krevde toll- og avgiftsetaten inn ca. 124 milliarder kroner i toll og avgifter. En stor del av disse inntektene fastsettes på bakgrunn av innberettede opplysninger fra toll- og avgiftspliktige virksomheter Et formål med undersøkelsen har vært å vurdere effektiviteten i toll- og avgiftsetatens virksomhetskontroll ut fra kravet om at kontrollressursene skal styres dit risikoen for inntektstap for det offentlige og alvorlige brudd på regelverket er størst. Undersøkelsen har også kartlagt det kontrollomfanget og de resultatene etaten oppnår gjennom disse kontrollene. Likeledes er det blitt vurdert om kontrollomfanget på dette området er tilpasset risikoen, og det er søkt påvist årsaker til eventuelle forskjeller i kontrollomfanget mellom tolldistriktene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 570.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:00.667889
MODIFIED 2013-02-14 18:09:53.031035
CREATED 2011-05-10 10:09:00.667889
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)