Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av vegmyndighetenes styring i fem utvalgte bompengeprosjekter

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Investeringer i vegsektoren er et sentralt virkemiddel for framkommelighet og dermed næringsutvikling og økonomisk vekst. Bruk av bompengefinansiering er blitt et sentralt virkemiddel for å realisere bestemte veganlegg. De siste ti årene, til og med 1997, har bompengeselskapene finansiert gjennomsnittlig 24 prosent av de totale riksveginvesteringene. Riksrevisjonen har undersøkt beslutningsgrunnlaget til Stortinget samt styring og ansvarsforhold mellom bompengeselskapene og vegmyndighetene i fem utvalgte bompengeprosjekter. Hensikten med analysen har vært å avdekke risikoområder for å tilrettelegge for en ytterligere forbedring av beslutningsgrunnlag og styring i bompengeprosjekter i tiden framover.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 231.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-02 12:00:37.459515
MODIFIED 2013-02-14 18:13:21.615590
CREATED 2011-06-02 12:00:37.459515
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)