Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Hovedmålene for universitets- og høgskolesektoren er å styrke universiteter og høgskoler som selvstendige læresteder og forskningsinstitusjoner og å utvikle deres evne til å møte nye behov i samfunnet. Riksrevisjonens undersøkelse omhandler den interne virksomhetsstyringen ved universitetene. Formålet har vært å vurdere om universitetsledelsen har etablert tilstrekkelige verktøy og prosedyrer for å styre og følge opp virksomheten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 283.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:56.758649
MODIFIED 2018-03-14 06:00:16.389639+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:56.758649
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)