Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med revisjonen har vært å undersøke om NAV har etablert en effektiv ressursutnyttelse i ytelsesforvaltning i fylkeslinjen, og å identifisere organisatoriske og styringsmessige årsaker til at ressursutnyttelsen varierer mellom fylkene.

Det er forutsatt at produksjonen av arbeids- og velferdstjenestene skal skje på en mest mulig effektiv måte. En effektiv arbeids- og velferdsforvaltning må sørge for at tjenestene som ytes frambringes uten unødig ressursbruk. Et formål med opprettelsen av de spesialiserte forvaltningsenhetene i NAVs ytelsesforvaltning var å sikre bedre kvalitet i vedtak og tjenesteyting ved kortere saksbehandlingstid, høyere kvalitet i vedtak og informasjon og likebehandling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 742.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:48.745092
MODIFIED 2014-08-14 11:43:49.547690+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:48.745092
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)