Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere status for innføring av elektronisk meldingsutveksling og avvikling av parallelle papirrutiner i helse- og omsorgssektoren, og nasjonale myndigheters styring, tilrettelegging og oppfølging av mål om sikker og effektiv elektronisk samhandling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 370.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 00:07:40.222381
MODIFIED 2015-10-16 08:19:49.537097+00:00
CREATED 2014-10-24 00:07:40.222381
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)