Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Stortinget har forutsatt at praktisk talt alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om. Norge skal også hindre ulovlig eksport. Miljøverndepartementet har det overordnede ansvaret for dette. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere myndighetenes arbeid med å sikre en forsvarlig håndtering av farlig avfall.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:49.576520
MODIFIED 2014-08-14 11:43:49.929009+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:49.576520
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)