Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen er å vurdere om Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har etablert et hensiktsmessig system for oppfølging av tilbudet ved private institusjoner innen rusområdet som har avtale med de regionale helseforetakene. Det skal også vurderes om det avtalefestede private institusjonstilbudet innen rusområdet ivaretar krav til kvalitet (knyttet til internkontroll og individuell plan) i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 822.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:16:51.663039
MODIFIED 2014-08-14 11:43:32.671178+00:00
CREATED 2012-10-18 17:16:51.663039
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)