Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

IT-systemene som benyttes i trygdeetaten, er blant de største og mest komplekse i offentlig sektor. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å belyse trygdeetatens arbeid med å realisere nytteeffekter fra IT-prosjekter. I undersøkelsen er det kartlagt hvordan de forventede nytteeffektene fra prosjektene er beskrevet, og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for disse nytteeffektene. Videre er det undersøkt hvordan trygdeetaten sikrer at nytteeffekter blir realisert og dokumentert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 261.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:53.836754
MODIFIED 2016-11-28 10:00:36.499101+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:53.836754
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)