Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Stortinget har vedtatt at rehabilitering skal styrkes, og være det neste store satsingsområdet innen helsetjenesten. Informasjon om utvikling i antall sengeplasser, ventetider, liggedøgn og gjennomsnittlig liggetid er viktige mål for å vurdere om en styrking i kapasitet og aktivitet har skjedd, noe Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvaret for å fremskaffe. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad myndighetene ivaretar sitt overordnede ansvar for å sikre prioritering av rehabilitering i helsetjenesten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 566.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:48.007589
MODIFIED 2014-08-14 11:43:49.166957+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:48.007589
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)