Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Bygningsmassen er en viktig innsatsfaktor i universitets- og høgskolesektoren, og gode og effektive bygninger skal bidra til å støtte opp under den utdanningsfaglige virksomheten. Mange bygg i denne sektoren har over tid hatt en dårlig tilstand, og det er indikasjoner på at et verdibevarende vedlikehold ikke er ivaretatt.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om den statlige eiendomsforvaltningen i universitets- og høgskolesektoren er god og hensiktsmessig. Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for den bygningsmassen som utdanningsinstitusjonene forvalter selv, mens Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har det overordnede ansvaret for den bygningsmassen som Statsbygg forvalter i sektoren. Funn og anbefalinger: http://www. riksrevisjonen. no/Rapporter/Sider/EiendomsmasseUH. aspx

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-19 13:00:24.419983
MODIFIED 2014-08-14 11:45:55.797405+00:00
CREATED 2013-02-19 13:00:24.419983
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)