Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å gjennomføre en revisjon i samarbeid med Den russiske føderasjons riksrevisjon om norske og russiske myndigheters arbeid med å ivareta befolkningens strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot radioaktiv forurensning. Partene har i fellesskap definert revisjonstemaene og utformet felles problemstillinger under hvert av disse. De to riksrevisjonene har hatt anledning til å vektlegge de forskjellige problemstillingene under revisjonstemaene ulikt ut fra hva som er relevant for det enkelte land.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:16:57.362904
MODIFIED 2016-11-28 10:00:47.767717+00:00
CREATED 2012-10-18 17:16:57.362904
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)