Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere effektiviteten i trygdeetatens og Aetats arbeid med yrkesrettet attføring før uførepensjon eventuelt blir tilstått, samarbeidet mellom etatene i denne forbindelse, og etatenes arbeid med reaktivisering av uførepensjonister.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 246.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:13.159425
MODIFIED 2013-02-14 18:04:36.067985
CREATED 2012-07-01 10:39:13.159425
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)