Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Antallet uførepensjonister har de senere årene vært økende. Ved utløpet av 2000 var det 279 573 uførepensjonister, det vil si 9,9 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. I 2000 utgjorde utgiftene over statsbudsjettet til uførepensjon ca. 30 mrd. kroner. Finansdepartementet mener at utgiftsutviklingen i uførepensjonsordningen for tiden er blant de største statsfinansielle utfordringene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 246.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:44.492436
MODIFIED 2014-08-14 11:42:44.521659
CREATED 2014-08-14 11:42:44.492436
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)