Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Hovedmålet for jernbanepolitikken er å bidra til at transportbrukerne får et godt jernbanetilbud. Sikkerhet og driftsstabilitet har høyeste prioritet i arbeidet med utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om utbyggingen og fornyelsen av jernbaneinfrastrukturen er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger og bidrar til at hovedmålet for jernbanepolitikken om et godt jernbanetilbud til transportbrukerne nås.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:36.817679
MODIFIED 2014-08-14 11:43:44.138078+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:36.817679
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)