Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Bevilgningene til jernbanetiltak har i perioden 2000–2010 økt med 68 prosent. Det har ikke bedret driftsstabiliteten og avviklingen av togtrafikken, viser Riksrevisjonens undersøkelse. Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket må få bedre kontroll over planlegging, gjennomføring og effekten av jernbanetiltak. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om utbyggingen og fornyelsen av jernbaneinfrastrukturen bidrar til å nå hovedmålet for jernbanepolitikken: et godt jernbanetilbud til transportbrukerne. Det forutsetter en sikker og driftsstabil jernbaneinfrastruktur, med økt kapasitet, redusert reisetid, bedre tilgjengelighet og flere godsterminaler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:43:50.299219
MODIFIED 2014-08-14 11:43:50.325131
CREATED 2014-08-14 11:43:50.299219
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)