Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om forskningsinfrastrukturen i Arktis blir utnyttet på en god måte og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger, samt å kartlegge årsaker til eventuell mangelfull utnyttelse. Undersøkelsen omfatter perioden 2006–2013.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.7MB)
  2. Sammendrag_3_13.pdf (pdf, 4.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:03:54.198143
MODIFIED 2015-10-16 08:20:25.613385+00:00
CREATED 2015-02-04 01:03:54.198143
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)