Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende husleieordningen for statlige virksomheter

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Husleieordningen i staten er en forvaltningspolitisk reform som blant annet innebærer at statlige virksomheter som disponerer lokaler i statlige bygg, skal betale husleie. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å kartlegge hvordan departementene og utvalgte virksomheter praktiserer husleieordningen, og vurdere om praktiseringen er i henhold til Stortingets vedtak og forutsetninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 58.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-03 12:00:34.650666
MODIFIED 2015-10-13 14:02:38.358919+00:00
CREATED 2011-06-03 12:00:34.650666
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)