Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å analysere om skatteoppkrevernes innfordringsarbeid er effektivt. Effektiv innfordring forutsetter bl. a. rask iverksettelse av hensiktsmessige innfordringstiltak og løpende oppfølging av restanser. Med bakgrunn i skatteoppkreverinstruksen er det undersøkt i hvilken grad det blir iverksatt innfordringstiltak tilstrekkelig raskt etter forfall, og i hvilken grad det blir iverksatt hensiktsmessige innfordringstiltak. Undersøkelsen belyser også hvordan den faglige styringen og oppfølgingen av skatteoppkrevernes innfordringsarbeid er ivaretatt av Skattedirektoratet gjennom mål- og resultatstyring.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 121.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-07 12:03:51.321827
MODIFIED 2013-02-14 18:06:59.623541
CREATED 2011-06-07 12:03:51.321827
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)